Nabídka služeb

 

 Katastr nemovitostí

  • vyhotovení všech typů geometrických plánů
  • vytyčení hranic pozemků (vyznačení lomových bodů hranic podle údajů vedených v katastru nemovitostí)

 Inženýrská geodézie

  • zaměření polohopisu a výškopisu pro projektovou dokumentaci
  • vytyčení prostorové polohy budoucí stavby dle projektové dokumentace

 Ostatní služby

  • vyřízení žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
  • sepsání např. kupní, směnné či darovací smlouvy pro zápis do katastru nemovitostí
  • vyřízení zápisu do katastru nemovitostí
  • u pozemků nezastavěných a bez trvalých porostů ocenění pro daň z převodu nemovitosti